முகவரி

தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம்,
துகார் டவர்ஸ் ,
34 (123) , 6வது தளம் ,
மார்ஷல்ஸ் சாலை ,
எழும்பூர் ,
சென்னை - 600 008.
தொ. பேசி: +91-44-2843 2911 தொ. நகல்: +91-44-2843 2913 மின்னஞ்சல்: tactv@tactv.in இணைய விசாரணைகள்: tacnet@tactv.in
தொ. பேசி : (044) 2843 2911 மின்னஞ்சல்: tactv@tactv.in இணைய விசாரணைகள்: tacnet@tactv.in    
Due to server maintenance, TACTV website will not be available from 8PM 17Dec2016 to 9AM 19Dec2016

தொடர்பு கொள்ள

தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவடத் தொலைக்காட்சிக் கழகம் (TACTV)


View Tamilnadu Arasu Cable TV Corporation limited in a larger map

முகவரி

தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம்,
துகார் டவர்ஸ் ,
34 (123) , 6வது தளம் ,
மார்ஷல்ஸ் சாலை ,
எழும்பூர் ,
சென்னை - 600 008.
தொ. பேசி: +91-44-2843 2911 தொ. நகல்: +91-44-2843 2913 மின்னஞ்சல்: tactv@tactv.in இணைய விசாரணைகள்: tacnet@tactv.in