முகவரி

தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம்,
807, 4வது தளம்
பெ.தெ.லீ செங்கல்வராய நாயக்கர் மாளிகை,
LIC எதிரில்,
அண்ணா சாலை,
சென்னை – 600 002
தொ. பேசி: +91-44-2843 2911 தொ. நகல்: +91-44-2843 2913 மின்னஞ்சல்: tactv@tactv.in இணைய விசாரணைகள்: tacnet@tactv.in
மின்னஞ்சல்: tactv@tactv.in இணைய விசாரணைகள்: tacnet@tactv.in    

இணைய சேவைகள் - கட்டண விகிதம்

இணைய சேவைகள் - கட்டண விகிதம்
வ . என் திட்டத்தின் பெயர் பதிவிறக்கம் வேகம் மாதத்திற்கு பதிவிறக்கம் அளவு மாதத்திற்கு பதிவிறக்கம் அளவுக்கு மேல் வேகம் மாதக் கட்டணம் (ரூபாய்) (சேவை வரி உட்பட)
1 TAC 299 2 mbps 5Gb 512 kbps 299
2 TAC 499* 2 mbps 20Gb 512 kbps 499
3 TAC 549* 2 mbps 30Gb 512 kbps 549
4 TAC 649* 2 mbps 80Gb 512 kbps 649
5 TAC 799 2 mbps Unlimited Unlimited 799
6 TAC 699* 4 mbps 30Gb 1 Mbps 699
7 TAC 799* 4 mbps 60Gb 1 Mbps 799
8 TAC 899* 4 mbps 120Gb 1 Mbps 899
9 TAC 1099* 4 mbps Unlimited Unlimited 1099
10 TAC 749 8 mbps 25Gb 1 Mbps 749
11 TAC 999* 8 mbps 100Gb 1 Mbps 999
12 TAC 1249* 8 mbps 200Gb 1 Mbps 1249
13 TAC 1399** 8 mbps Unlimited Unlimited 1399 
14 TAC 899* 10 mbps 40Gb 1 Mbps 899
15 TAC 1099* 10 mbps 100Gb 1 Mbps 1099
16 TAC 1349* 10 mbps 250Gb 1 Mbps 1349
17 TAC 1599* 20 mbps 250Gb 1 Mbps 1599
SME
திட்டத்தின் பெயர் பதிவிறக்கம் வேகம் மாதத்திற்கு பதிவிறக்கம் அளவு மாதத்திற்கு பதிவிறக்கம் அளவுக்கு மேல் வேகம் மாதக் கட்டணம் (ரூபாய்) (சேவை வரி உட்பட)
SME 1999
2 mbps Unlimited 1999
SME 3699
4 mbps Unlimited 3699
SME 4999
8 mbps 300Gb 1 Mbps 4999
SME 5499
10 mbps 300Gb 1 Mbps 5499


கூடுதல் பதிவிறக்கும் அளவுக்கு கட்டணம் (Additional Data Pack)

 • மாதத்திற்கு பதிவிறக்கும் அளவுக்கு மேல் கூடுதல் 5 GB-க்கு கட்டணம் ரூ.99
 • மாதத்திற்கு பதிவிறக்கும் அளவுக்கு மேல் கூடுதல் 10 GB-க்கு கட்டணம் ரூ.149
* TAC 299 திட்டத்திற்கு கூடுதல் பதிவிறக்கம்  (Additional Data Pack) கிடையாது

செய்திகள்

 • 21 Jan
  Tender for Supply of High Definition Set Top Boxes and Digital services for TACTV with Conditional Access System (CAS) on Franchisee Model.
  Tender for Supply of High Definition Set Top Boxes and Digital services for TACTV with Conditional Access System (CAS) on Franchisee Model. . Jan 21, 2023 | Read More
 • 05 Jan
  Tender for supply of HD Set Top Box and digital services for TACTV by providing rights of advertising and consequential revenue at landing page of TACTV
  Tender for supply of HD Set Top Box and digital services for TACTV by providing rights of advertising and consequential revenue at landing page of TACTV. Jan 05, 2023 | Read More
 • 04 Nov
  Expression of Interest (EoI) for OTT (Over the Top) Solutions
  Expression of Interest (EoI) for OTT (Over the Top) Solutions. Nov 04, 2022 | Read More
 • 04 Nov
  Tender for licensing of CAS SMS alongwith servers and it's licence fee
  Tender for licensing of CAS SMS alongwith servers and it's licence fee . Nov 04, 2022 | Read More
 • 27 Jul
  Tender for hiring of Diesel Non AC Bolero/Hatchback cars for use of Officers of TACTV in Tamil Nadu for 3 years on rate contract basis
  Tender for hiring of Diesel Non AC Bolero/Hatchback cars for use of Officers of TACTV in Tamil Nadu for 3 years on rate contract basis. Jul 27, 2022 | Read More