முகவரி

தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம்,
807, 4வது தளம்
பெ.தெ.லீ செங்கல்வராய நாயக்கர் மாளிகை,
LIC எதிரில்,
அண்ணா சாலை,
சென்னை – 600 002
தொ. பேசி: +91-44-2843 2911 தொ. நகல்: +91-44-2843 2913 மின்னஞ்சல்: tactv@tactv.in இணைய விசாரணைகள்: tacnet@tactv.in
மின்னஞ்சல்: tactv@tactv.in இணைய விசாரணைகள்: tacnet@tactv.in    

இயக்குநர் குழு


வ.எண் இயக்குநர்
1. தலைவர்,
தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம்,
துகார் டவர்ஸ், 6-வது தளம்,
எண்.34 (123), மார்ஷல்ஸ் சாலை, எழும்பூர், சென்னை - 600 008.
தொலைபேசி எண்: 044-28432911, தொலைநகல் எண்: 044-28432913
மின் அஞ்சல்: tactv@tactv.in
2. மேலாண்மை இயக்குநர்,
தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம்,
துகார் டவர்ஸ், 6-வது தளம்,
எண்.34 (123), மார்ஷல்ஸ் சாலை, எழும்பூர், சென்னை - 600 008.
தொலைபேசி எண்: 044-28432911, தொலைநகல் எண்: 044-28432913
மின் அஞ்சல்: tactv@tactv.in
3. அகர முதன்மைச் செயலாளர்,
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை,
தலைமைச் செயலகம், சென்னை - 600 009.
தொலைபேசி எண்: 044-25670769, தொலைநகல் எண்: 044-25675849
மின் அஞ்சல்: ruralsec@tn.gov.in
4. அரசு முதன்மைச் செயலாளர்,
நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை,
தலைமைச் செயலகம், சென்னை - 600 009.
தொலைபேசி எண்: 044-25670491, தொலைநகல் எண்: 044-25679866
மின் அஞ்சல்: mawssec@tn.gov.in
5. அரசு முதன்மைச் செயலாளர்,
தகவல் தொழில்நுட்பவியல் துறை,
தலைமைச் செயலகம், சென்னை - 600 009.
தொலைபேசி எண்: 044-25670783, தொலைநகல் எண்: 044-25670505
மின் அஞ்சல்: secyit.tn@nic.in
6. மேலாண்மை இயக்குநர்,
தமிழ்நாடு மின்னனு நிறுவனம்(எல்காட்),
எண்.692, அண்ணா சாலை, நந்தனம், சென்னை - 600 035.
தொலைபேசி எண்: 044-42152200, தொலைநகல் எண்: 044-24330612
மின் அஞ்சல்: md@elcot.in
7. மின் ஆளுமை ஆணையர் மற்றும் முதன்மை செயல் அலுவவலர்,
தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை,
எண்.5/9, கவிஞர் பாரதிதாசன் சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை,
சென்னை - 600 035.
தொலைபேசி எண்: 044-24336643, தொலைநகல் எண்: 044-24337381
மின் அஞ்சல்: ceotnega@tn.nic.in
8. அரசு கூடுதல் செயலாளர்,
நிதித்துறை,
தலைமைச் செயலகம், சென்னை - 600 009.
தொலைபேசி எண்: 044-25671157,
தொலைநகல் எண்:
மின் அஞ்சல்:
9. மேலாண்மை இயக்குநர்,
தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழகம் (TANTRANSCO),
எண்.144, அண்ணா சாலை, சென்னை - 600 002.
தொலைபேசி எண்: 044-28521057,
மின் அஞ்சல்: mdtrantransco@tnebnet.org
10. தனி இயக்குநர்,
துறைத் தலைவர், கணினித்துறை, அண்ணா பல்கலைக்கழகம்,
சென்னை.
தொலைபேசி எண்: 044-22358801,
மின் அஞ்சல்: hod@cs.annauniv.edu
11. தனி இயக்குநர்,
இயக்குநர், கல்வி இயல் மல்டிமீடியா ஆய்வு மையம்,
அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை.
(பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணையத்தின் தன்னாட்சி மையம்)
தொலைபேசி எண்: 044-22358204,
மின் அஞ்சல்: emmrcchennai@annauniv.edu

செய்திகள்

 • 21 Jan
  Tender for Supply of High Definition Set Top Boxes and Digital services for TACTV with Conditional Access System (CAS) on Franchisee Model.
  Tender for Supply of High Definition Set Top Boxes and Digital services for TACTV with Conditional Access System (CAS) on Franchisee Model. . Jan 21, 2023 | Read More
 • 05 Jan
  Tender for supply of HD Set Top Box and digital services for TACTV by providing rights of advertising and consequential revenue at landing page of TACTV
  Tender for supply of HD Set Top Box and digital services for TACTV by providing rights of advertising and consequential revenue at landing page of TACTV. Jan 05, 2023 | Read More
 • 04 Nov
  Expression of Interest (EoI) for OTT (Over the Top) Solutions
  Expression of Interest (EoI) for OTT (Over the Top) Solutions. Nov 04, 2022 | Read More
 • 04 Nov
  Tender for licensing of CAS SMS alongwith servers and it's licence fee
  Tender for licensing of CAS SMS alongwith servers and it's licence fee . Nov 04, 2022 | Read More
 • 27 Jul
  Tender for hiring of Diesel Non AC Bolero/Hatchback cars for use of Officers of TACTV in Tamil Nadu for 3 years on rate contract basis
  Tender for hiring of Diesel Non AC Bolero/Hatchback cars for use of Officers of TACTV in Tamil Nadu for 3 years on rate contract basis. Jul 27, 2022 | Read More